crazybird

【2】U20M034全局曝光工业相机之上位机API说明

0
阅读(811) 评论(0)

在开始U20M034工业相机上位机的设计之前,先来介绍一下API,而上位机和下位机的通信功能都是基于此的。下面开始介绍API的每一个对象:

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg


------------------------------------------华丽分割线--------------------------------------------

个人博客:http://blog.chinaaet.com/crazybird

联系邮箱:crazybirdlin@qq.com ;crazyfpga@qq.com

资料下载:http://www.crazyfpga.com

淘宝网址:https://crazyfpga.taobao.com