mdykj33

FPGA-Verilog学习之红外接收解码_红外接收源码_明德扬资料

0
阅读(233) 评论(0)

红外接收解码

工程说明

本案例实现了编码格式为“引导码+地址码+数据码+数据反码”的红外发送数据进行接收和解码,并将收到的数据显示到七段译码器上。

案例补充说明

在实际的产品设计或业余电子制作中,编码芯片并一定能完成要求的功能,这时就需要了解所使用的编码芯片到底是如何编码的。只有知道编码方式,我们才可以使用单片机或数字电路去定制解码方案。

 

                                                                                  

红外接收_至简设计法实现.rar